Simpoziumet

Simpoziumet – tryezat shkencore historike

 1. Tryeza shkencore “Kuvendi i Prizrenit ‘45”, Jusuf Osmani, „Disa aspekte të reformës agrare dhe të kolonizimit të Kosovës 1912-1941”, Prishtinë, 27.VI 1990.
 2. Simpozium shkencor “Shqiptarët dhe Europa dje dhe sot”, Jusuf Osmani, Burimet arkivore për kolonizimin dhe reformën agrare në Kosovë ndermjet dy luftërave botërore”, Prishtinë, 1.V.1991 (Bujku, 2.V 1991).
 3. Instituti i kulturës popullore – Instituti Albanologjik i Prishtinës: Konferencë shkencore: Mbijetesa etnokulturore e Kosovës së shpërngulur me dhunë më 1999. Prishtinë, 15.-16.XII.2000. Jusuf Osmani: „Kulturocidi serb ndaj dokumentacionit arkivor më 1990-1999“.
 4. “Shuflaj për shqiptrët” Konferencë shkencore ndërkombëtare dhe ndërarkivistike dhe promovimi i “ActaAlbaniae I-II”, Tiranë, 11 nëntor 2002. Tema; Fondi i Milan Shuflait në Arkivin e Kosovës”.
 5. Sesioni shkencor “90 vjetorit të shpalljes së pavarësisë së Shqipërisë“, „Dokumentet arkivore për pavarësinë e Kosovës“, Prishtinë, 22.XI 2002.
 6. Tribuna shkencore: “Historia jonë, dokumente dhe dëshmi të reja”, Prishtinë, 9 prill 2003. Tema: “Lënda arkivore në Arkivin e Kosovës për Milan Shuflaj”.
 7. Sesioni shkencor “Lëvizja Clirimtare Kryeziu në rrjedhat e Luftës së II Botërore”, Prishtinë, 23 shtator 2006, dr. Jusuf Osmani: “Burimet arkivore të Lëvizjes Kryeziu”.
 8. Sesion shkencor me rastin e Revistës folkorike “Ti këndojmë lirisë”, Klinë 6-8 qershor 2007. Dr. Jusuf Osmani, “Klina në dokumentet arkivore”.
 9. Sesion i VI shkencor Istog (Burim), E djathta shqiptare drejt Shqipërisë etnike. Tema: Podguri dhe viset e tjera shqiptare gjatë 90 vjetësh histori (1899-1989). Istog, 20 maj 2007. Jusuf Osmani: Burimet arkivore për lëvizjen shqiptare kombëtare në Arkivin e Kosovës.
 10. Kryesia e Bashkësisë Islame të Kosovës. Tryezë Shkencore, 12 qershor 2007, Prizren. Dr. Jusuf Osmani, “Dokumentet arkivore për Lidhjen Shqiptare të Prizrenit”.
 11. Kuvendi komunal në Malishevë, Jeta dhe veprimtaria e Kajtaz Ramadanit në bazë të dokumenteve arkivore. Me rastin e emrimit të shkollës së Kijevës me emrin e tij. Tetor, 2007.
 12. Kuvendi Komunal në Therandë, Roli i komunës në mbrojtjen e trashëgimisë kulturore, 18.10.2007, “Roli i komunës në mbrojtjen e lëndës arkivore”.
 13. “Roli i mësuesve kosovar shqiptarë në edukimin e popullatës së Maqedonisë”, Sesion Shkencor, korrik 2008, “E djatha Shqiptare”.
 14. Sipozium shkencor ndërkombëtar „Kosova dhe Perandoria osmane“, Prishtinë, 14-16 prill 2009. Jusuf Osmani – „Kosova dhe Perandoria osmane në dokumentet arkivore“.
 15. Simpozium ndërkombëtar më 26 – 27 nëntor 2009 në Moskë, në organizim të Institutit Shtetëror për dokumentacion dhe informim në Moskë, është pranuar tema e dr. Jusuf Osmani dhe lexuar nga organizatori: „Ekspertiza e vlersimit të dokumenteve elektronike në arkiv dhe në organizata“. (Për shkak të mossigurimit të vizës nuk është mundësuar pjesëmarrja).
 16. Ligjeratë „Kosova gjatë historisë“, Samsun dhe Bafra të Turqisë, 28-29 prill 2010.
 17. „Trashëgimia kulturore e Kosovës“, Java e Bibliotekave, „Lënda arkivore monument i kulturës“, Prishtinë, 16.04.2010.
 18. „Mitrovica 1944-1990“, Simpozium shkencor, „Lënda arkivore për trevën e Mitrovicës në arkivat e Kosovës‘, Mitrovicë, 4 qershor 2010.
 19. „Krahina e Lumës dhe viset tjera shqiptare në luftë për çlirim dhe bashkim kombëtar 1878-1990, „Vendbanimet e trevës së Lumës, të Gorës dhe të tjerë sipas dëfterit osman të vitit 1530“, së bashku me prof. Dr. Iljaz Rexhën.

Ekspozitat

 1. „100 Vjetori i Lidhjes Shqiptare të Prizrenit“, qershor 1978, mars 1980, hapja në Prishtinë, Sarajevë, Beograd, Novi Sad, Zagreb, Lubjanë, Titograd, Shkup, Ferizaj, Gjilan, Gjakovë.
 2. “Prishtina dikur dhe sot”, Prishtinë, nëntor 1989.
 3. “Skenderbeu në dokumentet arkivore”, 20 nëntor 2005. Prishtinë.
 4. “Kosova në harta ndër shekuj”, nëntor 2006.

Intervista

 1. Në burim të faktografisë, “Rilindja”, 31.VII 1978 (Ibrahim Berisha).
 2. - 100 – Vjetori i Lidhjes së Prizrenit, Ajo që po na dëshmon në kohëra, (intervistë), „Zëri i Rinisë“, nr. 13, 25.III 1978;
 3. Armiku me qëllim ka humbur lëndën arkivore, „Fjala jonë“, 1997. Prishtinë.
 4. Arkivistika kërkon ligjshmëri, „“Koha ditore”“, 21 prill 2001.
 5. Arkivi – pasqyrë e dramave historike dhe e autoktonisë, “24 orë”, 4 nëntor 2002.
 6. Vit i angazhimeve intensive, “Bota sot”, 29 janar 2005.
 7. Emervendet shqip – rikthim në lashtësi dhe identitet, Iliria Post, 1 prill 2006.
 8. Drejt normave ndërkombëtare të arkivistikës, “Koha javore”, 21.09.2005.
 9. Intervistë, me Jusuf Osmanin, nga Gjekë Gjonaj, Zëri, 10 shtator 2005.
 10. Sherbimi arkivor në Kosovë, Epoka e re, 7.05.2006.
 11. Popullata e Opojës dhe Gorës me prejardhje iliro-dardane, Intervistë e zhvilluar nga Bedri Halimi, “Sharri”, dhjetor 2006-janar 2007.
 12. “Bota sot”, 1.07.2007. Kollazhi për vendbanimet e Kosovës”, autore Teuta Thaçi.
 13. Ruajtësit e kujtesës njerëzore, Gazeta “Lajm”, 18 gusht 2007.
 14. Arkivi thesar kulturor i një populli. “Kosova sot”, 28 tetor 2007.