VEPRA TË BOTUARA

I. ARKIVISTIKA

 1. Leksikon i termave dhe i shprehjeve të arkivistikës, Prishtinë, 1996, fq. 152.
 2. Arkivistika – teoria dhe praktika, Drejtoria e Arkivave të Kosovës, Prishtinë, 2005, fq. 367.
 3. Vlerësimi i lëndës arkivore, Listat e kategorive të dokumentacionit arkivor me afate të ruajtjes I, Drejtoria e Arkivave të Kosovës, Prishtinë, 2006, fq. 273.
 4. Mbrojtja dhe ruajtja e lëndës arkivore, Drejtoria e Arkivave të Kosovës, Prishtinë, 2007, fq. 204. (Bashkëautor me Gazmend Berishën).
 5. Fjalor Terminologjik i arkivistikës, Drejtoria e Arkivave të Kosovës, Prishtinë, 2007, fq. 274.
 6. Shfrytëzimi i lëndës arkivore, Agjencioni Shtetëror i Arkivave të Kosovës, Prishtinë, 2008, fq. 116.
 7. Menaxhimi zyrtar – klasik (në letër) dhe elektronik, përgatiti: Dr. Jusuf Osmani, Prishtinë, 2010, fq. 116, B-5.
 8. Lista e kategorive të dokumentacionit arkivorë me afate të ruajtjes II, Agjencioni Shtetëror i Arkivave të Kosovës, Prishitnë, 2012, B-5, fq. 178. (Bashkautor me Ramë Manaj).
 9. Udhërrefyesi i fondeve dhe koleksioneve arkivore, Vëllimi i parë, Arkivi Kombëtar i Kosovës, Prishtinë, 2002, B-5, fq. 190. Përgatitur nga dr. Jusuf Osmani.
 10. Udhërrefyesi i fondeve dhe koleksioneve arkivore, Vëllimi i dytë, Arkivi Kombëtar i Kosovës, Prishtinë, 2003, B-5, fq. 195. (Përgatitur me bashkëautorë).
 11. Udhërrefyesi i fondeve dhe koleksioneve arkivore, Vëllimi i tretë, Arkivi i Kosovës, Prishtinë, 2004, B-5, fq. 155. (Përgatitur me bashkëautorë).

II. HISTORIA

 1. Lënda arkivore për kolonizimin dhe reformën agrare në Kosovë (1918-1941), Prishtinë, 2006, fq. 412.
 2. Vrasjet në Pragë e Cena Begut - 1927 dhe e Alqiviadh Bebit – 1928, Prishtinë, 1997, fq. 153.
 3. Historiku i Shhkollës fillore në Sllatinë të Madhe, “Bajram Curri”, Sllatinë e Madhe, 1997, fq. 140. (Bashkëautor me dr. Sabit Ukën”.
 4. Mitrovica dhe diplomacia ruso-serbe 1901-1903 (Sipas burimeve arkivore), Prishtinë, 2009, fq. 135.
 5. Kolonizimi serb i Kosovës, Prishtinë, 2000. Ribotim më 2011, fq. …
 6. Organizata NDSH e mësuesve të Llapit, Kuvendi Komunal – Qendra e Kulturës, 2008, Podujevë, fq. 205.
 7. Masakra e Kralanit, Prishtinë, 2012. fq. 203. Bashkëautor me Ramë Manaj.
 8. Atentatet në Pragë 1927-1928 (Sipas burimeve arkivore), Prishtinë, 2013, fq. 133.
 9. Krimet e Serbisë në Kosovë 1998-1999, Libri 1, fq. 586 , Libri 2, fq. 496, Agjencia Shtetërore e Arkivave të Kosovës, Prishtinë 2010.
 10. Krimet e Serbisë në Kosovë 1998-1999, Libri I, fq. 607, Libri II, fq. 512, (ribotim, plotësimi), Agjencia Shtetërore e Arkivave të Kosovës, Prishtinë, 2012.
 11. Krimet e Serbisë ndaj fëmijëve në Kosovë 1998-1999, Agjencia Shtetërore e Arkivave të Kosovës, fq. 283, Prishitinë, 2012.
 12. Serbia’s Crimes Agains Children in Kosova 1998-1999, The State Agency Archves, Prishtina 2012, fq.
 13. Ndarja territorial-administrative e Kosovës 1945-2010, Akademia e Shkencave dhe e Arteve e Kosovës, Prishtinë, 2013, fq. 315. Bashkëautor me Ramë Manaj.

III. VENDBANIMET

 1. Vendbanimet e Kosovës: Prishtina, Kastrioti (Obiliqi) dhe Fushë-Kosova, 1, Prishtinë, 2003;
 2. Vendbanimet e Kosovës, Rahoveci 2, Prishtinë, 2003;
 3. Vendbanimet e Kosovës, Klina, 3, Prishtinë, 2003;
 4. Vendbanimet e Kosovës, Theranda (Suhareka), 4, Prishtinë, 2003;
 5. Vendbanimet e Kosovës, Lypjani, 5, Prishtinë, 2003;
 6. Vendbanimet e Kosovës, Gjilani, 6, Prishtinë, 2004;
 7. Vendbanimet e Kosovës, Vitia, 7, Prishtinë, 2004;
 8. Vendbanimet e Kosovës, Mitrovica, Zveçani, Leposaviqi dhe Zubin Potoku, 8, Prishtinë, 2004;
 9. Vendbanimet e Kosovës, Ferizaj, Shtimja dhe Shterrpca, 9, Prishtinë 2004;
 10. Vendbanimet e Kosovës, Kaçaniku, 10, Prishtinë, 2004;
 11. Vendbanimet e Kosovës, Peja dhe Deçani, 11, Prishtinë, 2004;
 12. Vendbanimet e Kosovës, Burimi (Istogu), 12, Prishtinë, 2004;
 13. Vendbanimet e Kosovë, Dardana (Kamenica) dhe Artana (Novobërda), 13, Prishtinë, 2004;
 14. Vendbanimet e Kosovës, Gjakova, 14, Prishtinë, 2005;
 15. Vendbanimet e Kosovës, Drenica, 15, Prishtinë, 2005;
 16. Vendbanimet e Kosovës, Vushtrria, 16, Prishtinë, 2005;
 17. Vendbanimet e Kosovës, Besiana (Podujeva), 17, Prishtinë, 2005.
 18. Vendbanimet e Kosovës, Prizreni, 18, Prishtinë, 2006.
 19. Vendbanimet e Kosovës, Malisheva, 19, Prishtinë, 2006.
 20. Vendbanimet e Kosovës, Sharri (Dragashi), 20, Prishtinë, 2006.

IV. PERSONALITETET

 1. Ismail Sllamniku veteran i LNDSH-së dhe bashkëveprimtarët e tij, Prishtinë, 2005, fq. 188. Bashkëautor me dr. Sabit Ukën.
 2. Sabit Uka, Intelektual i Vizioneve, Prishtinë, 2007, fq. 230.
 3. Bedri Prishtina – atdhetar, humanist dhe vizionar i ideve dhe i sukeseve, Prishtinë, 2013.

V. PERKTHIME DHE PERSHTATJE

 1. Kodeksi etik i arkivistit, Prishtinë, 2003, Këshilli Ndërkombëtar i Arkivave.
 2. ISAD (G), Standardi i përgjithshëm për përshkrimin e lëndës arkivore, Këshilli Ndërkombëtar i Arkivave, Botimi i dytë, Prishtinë, 2009.
 3. Standardi Ndërkombëtar ISO 15489 Informatat dhe dokumentacioni – Menaxhimi me dokumente, Këshilli Ndërkombëtar i Arkivave, Prishtinë, 2009.
 4. ISAAR (CPF) Standardi ndërkombëtar për dokumente arkivore të normuara për persona juridikë e fizikë dhe familje, Këshilli Ndërkombëtar i Arkivave, Botimi i dytë, Prishtinë, 2009.
 5. ISDF Standardi ndërkombëtar për përshkrimin e funkcioneve, Këshilli Ndërkombëtar i Arkivave, Botimi i parë, Prishtinë, 2012.
 6. ISDIAH Standardi ndërkombëtar për përshkrimin e institucioneve me lëndë arkivore, Këshilli Ndërkombëtar i Arkivave, Botimi i parë, Prishtinë, 2012